SDVP lukker og slukker

Styr-Din-VarmePumpe (SDVP)
projektet er nu lukket helt ned.

Det er nu mere end ti år siden at Smart Grid projektet "Styr Din Varmepumpe" startede. Projektet kørte i fem år og der blev installeret overvågning og styring af op imod 300 varmepumper, nogenlunde jævnt fordelt over hele Danmark. Målet med projektet var blandt andet at få et nærmere kendskab til følgende forhold:

Projektet gav masser af data og erfaringer. De er beskrevet i projektets slutrapport, som blev udgivet i februar 2015. En mere grundig gennemgang af de indsamlede data findes i rapporten med dataanalyser. Begge rapporter kan downloades nedenfor.

Dataopsamling og servere har kørt hos LIAB så længe de kunne, men omfanget af vedligehold er nu blevet for stort. Derfor har det været nødvendigt at lukke helt ned her i efteråret 2021.

Under alle omstændigheder: Vi takker skyldigst alle, der har medvirket eller har været interesseret i Styr-Din-VarmePumpe projektet.

Med Venlig Hilsen
Mikael Dich, LIAB ApS

Slutrapport - Analyser