Efter 5 år lukker Styr Din Varmepumpe projekterne endeligt ned fra årsskiftet 2016/17

Projekterne omkring StyrdinVarmePumpe afslutter her pr. 31. december 2016 og andelsselskabet Intelligent Energistyring AmbA, der har drevet den nødvendige dataopsamling for projekterne, lukker også ned pr. 31/12 2016.

Der betyder, at data og kurver via hjemmesiden ikke længere vil være tilgængelig.

Liab ApS i Støvring ved Aalborg har haft de fysiske servere tilknyttet andelsselskabet stående og har stået for den daglige drift af disse. Skulle nogle husejere have lyst til at forsætte med at bruge data og kurver fra hjemmesiden kan de rette henvendelse til Liab ApS på mail varmepumpe@liab.dk eller telefon 9837 0644.

En gruppe af varmepumpe installations ejere er blevet, eller vil blive kontaktet af Neogrid Technologies, med henblik på at køre videre i deres setup, hvor Neogrid vil bruge installationerne i deres videre udvikling af energistyrings- og overvågningsservices rettet mod slutbrugere, installatører og 3. parts service leverandører.

Hvis du som varmepumpe installationsejer, der har været med i forsøgsperiden, ikke foretager dig noget lukker din adgang til hjemmesiden endeligt ned pr. 1. marts 2017, og der vil ikke mere opsamles data fra din installation.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for alle medvirkene i projekterne og man kan her på siden se de resultater vi har opnået.


 

Afrapportering af ForskEL projektet SDVP2

I 4 år har en gruppe af elsektorens aktører arbejdet på at udvikle en IT infrastruktur i et ForskEl støttet projekt, der kan danne grundlag for et kommende Smart Grid marked for distribuerede energiressourcer i Danmark. Infrastrukturen er testet på 300 varmepumper, installeret i danske hjem.

Løsningen er open source, og tillader dermed 3.-part service-provider og aggregatorer at tilkoble egne forretningsapplikationer, så de nemt kan få adgang til overvågning og aggregering af elforbrugende udstyr som varmepumper. Den består af hardware i form af en kommunikations- og elinstallations boks ude ved varmepumpen samt software i skyen og på de decentrale bokse ved varmepumpen.

Nedenfor her kan du downloade hovedrapport og bilag fra projektet.

Resume og hovedresultater

Projektet har på baggrund af informationsmodellen fra IFIV og READY forskEL projekterne ledet af Nordjysk Elhandel (NEAS) udviklet og demonstreret, at det via XMPP kommunikationsprotokollen[1] er muligt at overvåge og styre et større antal varmepumper installeret i danske husstande.

Der er udviklet og dokumenteret et Open Source software bibliotek, der kan danne grundlag for kommerciel udnyttelse af kommunikationsprotokollen XMPP og informationsmodellen IEC61850 i forhold til nær-realtidskommunikation mellem varmepumpe og 3. parts aktører.

Hardwaren, der er udviklet i forbindelse med Styr Din VarmePumpe version 1, er frit tilgængelig som Open Source. Via de udviklede åbne software biblioteker er det yderligere muligt, at porte kommunikationsprotokollen over på egen hardware. Gennem andelsselskabet ”Intelligent Energistyring AmbA”, kan 3.-part købe og få installeret måle- og kontroludstyr til egne installationer. I løbet af de to år projektet har kørt er hardwaren og softwaren udviklet, så det nu er muligt at ”tale” med en lang række komponenter i forbindelse med en varmepumpeinstallation – eksempelvis også certificerede energimålere som Kamstrup 602.

Konference om styring af varmepumper i relation til elmarkedet

Den 3. februar 2015 har du mulighed for at blive introduceret til kommunikations- og standardiseringsprojektet HPCOM, som har fokus på integration af små varmepumper i et nationalt SmartGrid gennem videreudvikling og implementering af internationale datastandarder for kommunikation af varmepumper (IKT).

HPCOM projektet introduceres på Konferencen om styring af varmepumper i relation til elmarkedet, som er en præsentation af IT platformen og resultaterne fra det netop afsluttede projekt StyrDinVarmepumpe version 2.
 
StyrDinVarmepumpe version 2 projektet har gennem de sidste fire år udviklet en standardiseret IT platform, hvor det er muligt at opsamle driftsdata fra varmepumper samt overvåge og styre tilkoblede varmepumper efter elmarkedets muligheder. Platformen er en åben platform, som er udviklet i samarbejde med Energinet og støttet af ForskEl.
 
Projektgruppen bag StyrDinVarmepumpe version 2 består af Insero Energy, Neogrid Technologies, Teknologisk Institut, Eurisco, LIAB og ArosTeknik.

Tid og sted

Den 3. februar 2015
Kl 9.00-16.30
 
Green Tech Center
Lysholt Allé 10
7100 Vejle
 
Kørselsvejledning til 
Green Tech Center
 
 

Gratis tilmelding 

Se programmet for konferencen og tilmeld dig gratis
(der er et no show gebyr på 500,00 kr.)
 
 

Case til styr din varmepumpe

En bruger kontakter hotline og spørger om vi styre på hans varmepumpe, da de bruger en masse varme selv om varmepumpen er sat til at køre i sommerdrift, så der kun skal laves varmt brugsvand.

Vi undersøger om der styres på denne installation, det gør vi ikke, derefter gennemgår vi data fra styreboksen og kan se at der cirkulere varme ind i huset. Selv om parameter i varmepumpen er sat til sommerdrift og der ikke skal produceres radiatorvarme.

Efter at have gennemgået diverse muligheder, finder man en shuntventil der ikke fungere korrekt, hvorved installationen ikke virker som foreskrevet.

Ventilen renses, og anlægget kører nu i henhold til foreskrevet i instruktionsbogen, hvilket gør at der nu spares kwh til varmepumpen m.m.

Husk det kan betale sig at kigge på data også når anlægget er i sommerdrift.

Slides fra info møde om Styrdinvarmepumpe.dk

Så er vi kommet godt igennem info møderne om Styrdinvarmepumpe.dk, og vi takker for et flot fremmøde af engagerede brugere.

Her er slides fra info mødet, til dem der har efterspurgt dem, og andre interesserede.

Nye grafer

Der er nu nye grafer på 'Min varmepumpe' De nye grafer kan også ses på smartphones og tablets.

Navigationen på graferne er også ændret.

ændre interval på x akse til et kortere interval.
ændre interval på x akse til et længere interval.
går tilbage i tid.
går frem i tid.
ændre visning mellem mellem W og kWh
ændre visning mellem mellem l/min og l

BEMÆRK
Som noget nyt.
Navigationen gælder for ALLE grafer, som ændres til samme tidsinterval.
Hvis en installation er offline, vises grafer for den sidste dag hvor der er modtaget data.


 

Informations møde om styring af varmepumper.

Styrdinvarmepumpe.dk invitere igen til informations møde om projektet, og styring af varmepumper, denne gang i Jylland.

Se vedhæftede invitationer for at læse mere, eller kontakt nw@arosteknik.dk for tilmelding

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Ialt 189 af de deltagende husstande fik i februar og marts tilsendt et spørgeskema fra projektet. Der indkom 122 besvarelser, og der blev udtrukket to vindere af blomster og vin i henholdsvis Silkeborg og Hundested. Resultaterne er blevet indledningsvist behandlet og illustreret grafisk og kan hentes via linket nedenfor. De vil nu blive sammenholdt med andre data og analyseret yderligere.     

Kursus i teknikken bag StyrDinVarmepumpe; 21-22 maj

Kursus i Smart Grid teknikken bag "StyrDinVarmepumpe- datalogger". Om baggrund, dataudveksling og styring. Sted: Konferencecentret "Kryb-i-ly" nær Fredericia. Hent program og information om tilmelding nedenfor (1 attachment).

StyrDinVarmepumpe.dk og husejer-supporten fort-sætter

21. december 2012

Energinet.dk, som har kørt StyrDinVarmepumpe.dk, har besluttet at give projektet videre til det nystiftede andelsselskab ”Intelligent Energistyring a.m.b.a” fra den 1. januar 2013. Andelsselskabet er stiftet af de virksomheder og elselskaber, som har medvirket i projektet under Energinet.dk.  Selskabet vil fortsætte med udvikling og udbygning af platformen sammen med endnu flere virksomheder og forskere.  

Det betyder, at de deltagende husejere også fremover kan følge deres egne anlæg via denne hjemmeside, og at man fortsat kan kontakte mail- og telefonsupporten.  

Udgiv indhold