FAQ


 

Når styringsboksen er installeret, kan du se dine data på www.styrdinvarmepumpe.dk, hvor du har mulighed for at logge ind med dine personlige brugerinformationer. Brugerinformationerne kan du finde i introduktionsbrevet, som du har modtaget. Skulle brevet være bortkommet, kan du kontakte Hotline på hotline@arosteknik.dk og få oplyst dine brugerinformationer eller få tilsendt brevet på ny.

Man klikker på menupunktet "Min varmepumpe" under bjælken "Husejer". 

Øverst på den side, man kommer til, er der en tabel med tre COP-værdier, der beregnes hver dag. Hvis du ikke kan se tabellen skyldes det, at vi ikke har godkendt målingerne fra din styringsboks endnu. Du kan læse mere om graferne og målingerne i vejledningen, som kan hentes under "Ofte stillede spørgsmål" "Diverse vejledninger". God fornøjelse.

Når styreboksen er monteret, så skal målingerne godkendes af projektets ingeniører. I den proces afdækkes eventuelle fejl, som skal rettes inden målingerne anses for pålidelige. 

Når målingerne er godkendt, kan man styre sin varmepumpe. De parametre pumpen kan styres efter ses under ens stamoplysninger, under linket "Se kurver" og herunder - under linket "Komfortindstillinger". 

Nogle husejere kontaktes af forskellige forsøgsprojekter og aftaler evnt. fjernstyring i perioder. Enkelte varmepumpe modeller lader sig ikke styre med projektes udstyr.

I de første bokse sættes de temperaturer, indenfor hvilke temperaturen må variere i huset. Det betyder, at hvis temperaturen kommer under minimumstemperaturen så kan projektets styring eller fjernstyring ikke stoppe varmepumpen. Hvis temperaturen derimod kommer over maksimumtemperaturen, så kan varmepumpen ikke startes.

Fra boksen "Energioptimering" vælges den styreform som ønskes:

1) "Ingen", betyder at varmepumpen ikke styres

2) "Laveste elpris". "Mest Vindenergi" og "Mindst CO2" betyder, at varmepumpen styres af projektets styreboks fra LIAB, således at pumpen kan afbrydes 3 gange i døgnet, dog højst en time ad gangen.   

3) "Ekstern/Bruger" betyder at varmepumpen kan fjernstyres af et elselskab, og at husejeren selv kan stoppe varmepumpen, f.eks. hvis man er på ferie.

Boksen "Energisparetilstand", kan kun vælges, hvis man ovenover har valgt "Ekstern/Bruger". Energisparetilstand vil sige, at pumpen stopper, hvis temperaturen når op over minimums temperaturen. 

Hvis din varmepumpe er fra en af nedenstående fabrikanter, så har varmepumpefabrikanten på forhånd givet tilsagn om uændrede garantiforhold efter montage af StyrDinVarmepumpes måleudstyr.

Alpha - Inno Tec

Baxi

Bosch & IVT

Danfoss

DVI

EVI HEAT

Gastech-Energi A/S (f.eks. CTC, Gastech EcoHeat)

Nilan

S.V.K. Energi. Salling Vaske & Køleservice

Solar

Vaillant

Vølund

VVS - montøren står selvfølgelig til ansvar for sit montagearbejde og har selv en forsikring, der dækker hvis dette skulle give anledning til fejl. Hvis din oprindelige VVS-montør ikke sætter udstyret på, så bliver opgaven udført af projektets erfarne VVS - montør, såfremt du giver tilladelse hertil.

Hvis din varmepumpe ikke står på listen, så skal udstyret monteres af den VVS - montør, der installerede din varmepumpe.

Det kan skyldes, at styreboksen, der er sat op ved siden af varmepumpen, ikke har forbindelse til internettet.

På boksen er der et panel med en række lamper, som lyser med forskellige farver.

Du kan måske få graferne frem ved at følge trinene i denne fejlfindingsguide.
 
A: Lyser lampe 1? (elforsyning)
Nej: Der er ikke forsyning til boksen. Undersøg om der er strøm til boksen eller om sikringen i boksen er slået fra.
Ja: Der er forsyning, fortsæt.
 
B: Lyser lampe 2? (netværks link)
Nej: Boksen er ikke forbundet til et netværk. Undersøg om boksen har forbindelse til en router/switch.
Ja: Der er forbindelse til det lokale netværk, fortsæt.
 
C: Blinker lampe 5? (Linux blink, hvilket er 2 korte blink pr. sekund)
Nej, den er slukket eller lyser konstant: Tryk på reset og vent ca. ét minut til lampen blinker, hvis den ikke begynder at blinke, så kontakt os. Efter reset går der mindst 5 minutter, før du kan se dine grafer på pc-en. Se i øverste højre hjørne om boksen melder data ind. Teksten opdateres automatisk.
Ja: Boksen kører, fortsæt.
 
D: Lyser lampe 6 grønt? (Online status)
Nej, den lyser rødt: Der er ikke forbindelse til router eller DHCP-server. Undersøg netværksforbindelsen.
Nej, den blinker gult, med pauser af rød: Boksen har fået en IP-adresse, men den kan ikke komme i kontakt med internettet. Undersøg om boksen er forbundet til en router, som er forbundet til internettet.
Nej, den blinker gult hele tiden: Boksen er delvist online og skulle melde data ind. Hvis den ikke gør det, så prøv at resette boksen og se om der kommer data ind. Efter reset går der mindst 5 minutter før du kan se dine grafer på pc-en. Se i øverste højre hjørne om boksen melder data ind. Teksten opdateres automatisk.
Ja, den lyser grønt: Boksen skulle være online, hvis den ikke melder data ind, se reset boksen. Efter reset går der mindst 5 minutter, før du kan se dine grafer på pc-en. Se i øverste højre hjørne om boksen melder data ind. Teksten opdateres automatisk.
 
Hvis du stadig ikke kan se dine grafer, så kontakt Hotline. E-mail: hotline@arosteknik.dk eller tlf.: 31 62 60 50.

COP faktoren i projektet beregnes fra kl. 1:00 til 1:00, når det er vintertid, og kl. 2:00 til 2:00 når det er sommertid, hvilket er midnat til midnat UTC. COP faktoren kan ses i tabellen øverst på den side, der viser målingerne for den enkelte installation. Tabellen kan ses når projektets fagfolk har godkendt målingerne.    

Det skyldes, at man bruger en ældre version af Internet Explorer. For at kunne se graferne i Internet Explorer, skal man bruge Internet Explorer version 9 eller højere. Eller en anden internet browser der undstøtter HTML5.

Man kan ikke opgradere Internet Explorer til version 9 eller højere, hvis man anvender Windows XP.

For at kunne se graferne på PC'er der kører Windows XP. Vil det derfor være nødvendigt at installere en anden internet browser, som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox.

  1. Graferne på StyrDinVarmepumpe.dk
  2. Batteriskift og indstilling af udetemperatursensor
  3. Indetemperatursensor, placering og batteriskifte
  4. Hvordan finder jeg styreboksen på mit hjemme-netværk
  5. Opsætning af Netgear til trådløs forbindelse mellem
    styreboks og husets router.

 

VedhæftningStørrelse
Vejledning til graferne på StyrDinVarmepumpe.dk_.pdf587.12 kB
Batteriskifte og indstilling af udetemperatur sensor.pdf442.39 kB
Indetemperatur sensor, placering og batteriskifte.pdf359.42 kB
Hvordan finder jeg styreboksen på mit hjemmenetværk.pdf609.32 kB
Opsætning af Netgear til trådløs forbindelse.pdf96.73 kB