Demonstrationsprojektet

Demonstrationsprojektet består af tre projekter, der tilsammen undersøger forskellige aspekter af hvordan vi får vindkraft og varmepumper til at spille optimalt sammen.

Nordjysk Elhandel A/S, står i spidsen for projektet 'Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper'. Udover Nordjysk Elhandel A/S indgår, Energitjenesten Midtjylland, NeoGrid Technologies, Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer, Sektionen for automation & Control.

Teknologisk Institut bidrager i samarbejde med bl.a. Varmepumpefabrikanternes Brancheforening, en lang række varmepumpefabrikanter, Syd Energi og SEAS/NVE. Med udgangspunkt i de to ovenstående projekter, så Energistyrelsen og Energinet.dk et behov for at sikre, at den styringsenhed der skal udvikles for at kunne realisere varmepumpernes samfundsøkonomiske potentiale, får en åben standard og arkitektur, så styringsenheden kan benyttes af alle. Energinet.dk har derfor taget ansvaret for at udvikle den kommunika-tionsplatform, der skal sikre at varmepumpen, elhandleren og elsystemet kan kommunikere. For at sikre størst mulig koordinering og viden deling, har Energistyrelsen og Energinet.dk taget initiativ til at samle alle projektejerne, og inviteret Elsparefonden med som samarbejdspartner.

De tre projekter vil fra hvert sit udgangspunkt bidrage til at belyse:

  • i hvor høj grad det rent faktisk er muligt at få forbrugerne til at flytte deres forbrug på baggrund af prissignaler fra elsystemet?
  • hvordan kan den intelligente styring mellem elsystem, elhandler og varmepumpe indrettes?
  • hvilke forretningsmodeller og markedsdesign, kan understøtte udviklingen af det intelligente elforbrug?
  • i hvor høj vil det i praksis være muligt at få varmepumper til at understøtte et elsystem med meget vindkraft?

Projektets resultater vil løbende blive gjort tilgængelige bl.a. på www.energinet.dk.