Formålet med demonstrationsprojektet

Varmepumper, der er tilknyttet et vandbårent system, fx i form af vandrør i gulvet eller radiatorer, har en særlig mulighed for at kunne hjælpe til med at integrere store mængder vindkraft, fordi en varmepumpe i tilknytning til et vandbårent system, kan fungere som 'energilager'. På grund af denne lageregenskab, kan varmepumper tændes og slukkes i forhold til, hvornår der er meget vindkraft - uden at du som varmepumpeejer oplever en forringet varmekomfort. Ved at installere en intelligent styringsenhed, som kan tænde og slukke varmepumpen i forhold til hvornår der er meget vindkraft i systemet, kan varmepumperne også udnytte perioder med billige elpriser. Ved at bruge el (d.v.s. varme vandet op) når prisen på el er lav, kan den intelligent styrede varmepumpe, reducere din varmeregning umiddelbart.

En intelligent styret varmepumpe kan også indstilles til at slå fra, når prisen på el er høj. Prisen på el er høj, når der er mangel på el i systemet, hvilket i øjeblikket sker i under 50 timer om året. For at kunne dække disse relativt sjældne situationer med meget lidt el til rådighed, er det nødvendigt at betale en forholdsvis høj pris for at have adgang til 'stand-by' el- produktionskapacitet. Hvis alle varmepumper indstilles til at slå fra når prisen på el er høj, kan omkostninger til reserveydelser reduceres betydeligt. En besparelse som kommer forbrugerne til gode på elregningen.

Demonstrationsprojektet går derfor ud på at undersøge:

  • Hvor stort et forbrug er det rent faktisk muligt at flytte til perioder med lave elpriser?
  • Hvordan påvirker det varmepumpen at blive afbrudt og tændt med korte intervaller?
  • Hvilke samfunds- og privatøkonomiske fordele er der ved at styre varmepumper på forskellige måder?