Udvikling af intelligent automatik

Den styringsautomatik, der kan sikre samspillet mellem elsystemet og varmepumpen og ejerens individuelle ønsker, findes endnu ikke på markedet. Det er derfor også en del af formålet med demonstrationsprojektet, at bidrage til at udvikle styringsenheden. Energinet.dk har taget ansvaret for at opstille de krav der må stilles til styringsenheden, så driften af en varmepumpe kan optimeres i forhold til elsystemet samtidigt med at ejerens ønsker til komfort og økonomi tilgodeses.

Der er mange parametre, der kunne tænkes at indgå i en sådan styringsenhed. Som udgangspunkt er muligheden for styring i forhold til elsystemet et absolut minimums krav. Det skal også være muligt for elsystemet at sende et signal til varmepumpen om at stoppe/starte hvis, det er muligt uden at påvirke komforten.

Derudover vil det også være relevant med informationer om den kommende periodes vejrprognose. Varmepumpe ejerens egne ønsker i forhold til rumtemperatur og brugsvand etc. kan allerede i dag indsættes i mange varmepumper. Styringsenheden skal derfor blot kunne kommunikere med denne del af varmepumpens styring.  

Det er også vigtigt, at standard og arkitektur for styringsenheden bliver åben og tilgængelig for alle virksomheder, der kan bidrage til at forbedre samspillet mellem vindkraft og varmepumper. For at fremtidssikre styringsenheden skal den udvikles så den også kan spille sammen med andre former for automatisk fjernbetjent styring af huset, fx overvågnings- og sikkerhedssystemer eller styring af lys.

I demonstrationsprojektet hører vi meget gerne om hvilke ønsker og behov for styring du som bruger har, og om dine erfaringer med anvendelse af styringsenheden, som grundlag for den videre udvikling.