Samspillet mellem vindkraft og varmepumper

Vindkraft producerer el 'som vinden blæser'. Det betyder at der er meget store udsving i produktionen af el - og at disse udsving ikke altid er helt nemme at forudsige præcist.

Elproduktionssystemet fungerer på den måde, at der altid skal være balance mellem produktionen og forbruget af el - helt ned  på 'sekund-niveau'. Energinet.dk har ansvaret for at sørge for at der altid er balance i forholdet mellem elproduktion og -forbrug. Energient.dk har mange værktøjer til at sikre denne balance. Et meget centralt værktøj er muligheden for at kunne eksporte el når det blæser meget, og vi selv har mere el end vi kan bruge i øjeblikket, og at kunne importere el, når det er vindstille.

I et elsystem, som det danske med meget store mængder vindkraft (i gennemsnit dækkes ca. 20 procent af det danske elforbrug af vindkraft) er det en særlig udfordring at sikre balancen mellem produktion og forbrug. Danmark har et mål om at 30 procent af vores energiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder. På langt sigt er det regeringens vision at Danmark skal være helt uafhængig af fossile brændsler. De to vigtigste vedvarende energikilder Danmark råder over er vindkraft og biomasse.

Et bredt flertal i Folketingent har besluttet, at en stor del af den vedvarende energi der skal anvendes i Danmark skal komme fra vindkraft. Det betyder en kraftig udbygning af Danmarks vindmøller, som primært kommer til at foregå på havet. Vi har derfor brug for at finde måder, der giver os mulighed for at bruge de store mængder vindkraft, så vi anvender vindkraften der hvor den har størst værdi - og hvor vindkraften bidrager maksimalt til at løse de klimamæssige problemstillinger vi står overfor.