Invitation

Fra vindkraft til varmepumper

– erfaringsseminar tirsdag den 8. maj 2012 kl. 10-15.

Energinet.dk afholder tirsdag den 8. maj kl. 10-15 et seminar om varmepumpers muligheder for at levere fleksibelt elforbrug til elsystemet. Her vil resultaterne fra to demonstrationsprojekter støttet af Energinet.dk’s forskningsbevilling ForskEL blive præsenteret. De to projekter ledes af henholdsvis Nordjysk Elhandel og Teknologisk Institut.

I forbindelse med de to projekter har Energinet.dk etableret en fælles og åben demonstrationsplatform www.styrdinvarmepumpe.dk.. Her kan 300 varmepumper overvåges og styres via en åben IT-platform. I de enkelte huse er der etableret måling af elforbrug, temperaturer og forbrug af varme og varmt brugsvand, der måles og gemmes hver 5. min. Samtlige huse har varmepumper tilsluttet centralvarmeanlæg som kan eksternt startes/stoppes via et simpelt interface.

IT-platformen muliggør central styring såvel som lokal optimering i de enkelte huse. I hvert hus er der installeret en styreboks der ud fra målinger, prognoser for elpriser og lokalt vejr kan beregne en ”optimal” drift i det efterfølgende døgn.

Demonstrationsprojekterne og den faktiske drift har givet en række interessante resultater, som vil blive fremlagt og debatteret på seminaret.

Seminaret holdes i mødelokale Påfuglen, Energinet.dk, Tonne Kjærs Vej 65, 7000 Fredericia.

Seminaret er åbent for alle og deltagelse er gratis; men af hensyn til de praktiske forhold er tilmelding nødvendig. Det sker ved henvendelse til Pia Wolter, pwo@energinet.dk eller tel. 7622 4851.

Program:

10.00 – 10.15      Velkomst og formålet med seminaret

                            v/ Energinet.dk

10.15 – 10.40      Varmepumper i et energipolitisk perspektiv

                            v/ Troels Hartung, Energistyrelsen

10.40 – 11.15      Styring af varmepumper i forhold til elmarkedet

                            v/ Lotte Holmberg Rasmussen, Nordjysk Elhandel og Henrik Lund Stærmose, NeoGrid

11.15 – 11.30      Pause

11.30 – 12.00      Varmepumper i eksisterende huse – muligheder for tidsforskydning af drift

                           v/ Søren Poulsen, Teknologisk Institut

12.00 – 12.30      Resultater og perspektiver i den etablerede IT-platform

                            v/ Steen Kramer Jensen, Energinet.dk

12.30 – 13.15      Frokost

13.15 – 13.30      DMI’s service for vejrprognoser til SmartGrid

v/ Bent Hansen Sass, DM

13.30 – 14.00      Varmepumper og fleksibelt elforbrug – forbrugerne, markedet  og nye projekter

                            v/ Göran Wilke, Exergi

14.00 – 15.00      Opsamling og paneldebat: Intelligente varmepumper – Next step?

                          1) Er det kommercielt interessant at varmepumper går ”online”

                          2) Hvordan kan styringssystemer gavne elsystemet?

                          3) Hvad gør vi, mens vi venter på standarder i et fremtidigt Smart Grid?

Panelet sammensættes af repræsentanter fra energi-, IT- og varmepumpebranchen.

15.00 – 15.30      Afslutning og networking.