Udvikling af flowmålerne på varmekredsen

9 maj 2012

Flowmålerne på varmekredsen har målt forkert hos flere husejere, og Grundfos har identificeret problemet til dannelse af belægninger i målerne. Derfor har Grundfos fra de første fejlmålinger viste sig afprøvet forskellige ændringer.  Grundfos regner nu med at have en modificeret type klar i maj, hvorefter de påbegynder udskiftninger hos de berørte husejere.