Erfaringerne fra projektet deles med alle

12. maj 2012

Erfaringerne fra projektet skal spredes og gavne andre initiativer, derfor er de samlet i et meget fyldigt notat. Det kan hentes her på hjemmesiden sammen med en kort gennemgang af projektet.  Dokumenterne ligger som PDF-filer under ”Maj 2012” i venstre søjle under "Status og erfaringer". 

Den 8. maj afholdt Energinet.dk et erfaringsseminar om projektet. Alle interesserede var velkomne, og der deltog såvel fagfolk som medvirkende husejere. Under ”Erfaringsseminar maj 2012” her på hjemmesiden kan man hente oplægsholdernes powerpoint præsentationer.