Nye grafer

Der er nu nye grafer på 'Min varmepumpe' De nye grafer kan også ses på smartphones og tablets.

Navigationen på graferne er også ændret.

ændre interval på x akse til et kortere interval.
ændre interval på x akse til et længere interval.
går tilbage i tid.
går frem i tid.
ændre visning mellem mellem W og kWh
ændre visning mellem mellem l/min og l

BEMÆRK
Som noget nyt.
Navigationen gælder for ALLE grafer, som ændres til samme tidsinterval.
Hvis en installation er offline, vises grafer for den sidste dag hvor der er modtaget data.