Efter 5 år lukker Styr Din Varmepumpe projekterne endeligt ned fra årsskiftet 2016/17

Projekterne omkring StyrdinVarmePumpe afslutter her pr. 31. december 2016 og andelsselskabet Intelligent Energistyring AmbA, der har drevet den nødvendige dataopsamling for projekterne, lukker også ned pr. 31/12 2016.

Der betyder, at data og kurver via hjemmesiden ikke længere vil være tilgængelig.

Liab ApS i Støvring ved Aalborg har haft de fysiske servere tilknyttet andelsselskabet stående og har stået for den daglige drift af disse. Skulle nogle husejere have lyst til at forsætte med at bruge data og kurver fra hjemmesiden kan de rette henvendelse til Liab ApS på mail varmepumpe@liab.dk eller telefon 9837 0644.

En gruppe af varmepumpe installations ejere er blevet, eller vil blive kontaktet af Neogrid Technologies, med henblik på at køre videre i deres setup, hvor Neogrid vil bruge installationerne i deres videre udvikling af energistyrings- og overvågningsservices rettet mod slutbrugere, installatører og 3. parts service leverandører.

Hvis du som varmepumpe installationsejer, der har været med i forsøgsperiden, ikke foretager dig noget lukker din adgang til hjemmesiden endeligt ned pr. 1. marts 2017, og der vil ikke mere opsamles data fra din installation.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for alle medvirkene i projekterne og man kan her på siden se de resultater vi har opnået.