Open Source Styreboks

Til projektet udvikles en styreboks efter Open Source princippet. Det vil sige at hardware og software i forbindelse med måling af temperaturer og energiforbrug samt funktioner til at hente elpriser og vejrprognoser er frit tilgængeligt for eksempelvis varmepumpefabrikanter, så de kan drage umiddelbar nytte af projektets resultater. Ligeledes betyder Open Source i dette projekt, at der stilles et SDK til rådighed for udvikling af intelligente styringsaloritmer baseret på konkrete varmepumpefabrikater og funktionsbehov. I projektet vil de deltagende parter drage nytte af dette SDK.

Open Source betyder ikke, at de styringsalgoritmer som en projektpartner, en varmepumpefabrikant eller et elhandelsselskab udvikler, er frit tilgængelige. Det er selvfølgelig en konkurenceparameter som ikke er frit tilgængelige, når det indbygges i styreboksen.

Open Source betyder derfor i dette projekt, at der udvikles en værktøjskasse med nyttige funktioner til dataopsamling, download af nyttige styringsparametre som elpriser og vejrprognoser samt styreordre til varmepumpen. Disse funktioner er frit tilgængelige. Den intelligens og de styringsalgoritmer, der på baggrund af opsamlede data starter og stopper varmepumpen er selvfølgelig fabrikantens eller elselskabet ejendom og derfor ikke tilgængelig for andre.

 

Læs mere