Intelligent Energistyring Amba er klar til forskning og produktudvikling

21. december 2012

Andelsselskabet blev stiftet sidst i august og er klar til tage imod flere firmaer og forskningsinstitutioner, som vil være med i  udviklingen af StyrDinVarmepumpe.dk og evt. også kunne tænke sig at tilkoble installationer eller apparater til platformen.

 

Der kan desværre ikke optages flere huse i projektet, men-

- vi arbejder, som nævnt nedenfor, på at kunne opretholde måleudstyret på de 300 installationer, der er med nu, men målet er tillige, at der bliver plads til flere deltagere. Hvis man ikke er med i projekt StyrDinVarmepumpe.dk nu, men er interesseret i at blive kontaktet om evt. deltagelse i nye projekter, så skriv til ”mail og telefonsupporten” hos ArosTeknik, eks@arosteknik.dk

 

Projekt Styrdinvarmepumpe.dk videreføres af et andelsselskab

4 august 2012

Det nuværende projekt StyrDinVarmepumpe.dk har resulteret i montage af måleudstyr på varmepumper, rør og vandbeholdere i cirka 300 huse spredt i landet. De 300 forskellige installationer udgør en forsøgsplatform, som parterne bag projektet gerne vil videreføre og stille til rådighed for nye udviklingsprojekter indenfor såvel ”smartgrid”, online-styring af varmepumper, optimering af huses energianlæg m.m. Parterne er derfor nu ved at etablere et selskab, der skal have ansvaret for driften af platformen, når energinet.dk formelt afslutter projektet med udgangen af 2012.

 

Slutrapporten til ”Fra Vindkraft til varmepumper” er udkommet

27. juli 2012

Rapporten er på 26 sider og bilagsrapporten på 101 side. Rapporterne kan hentes som PDF filer i bjælken til venstre under "Status og erfaringer". "Slutrapport juli 2012".

God læselyst !

 

Erfaringerne fra projektet deles med alle

12. maj 2012

Erfaringerne fra projektet skal spredes og gavne andre initiativer, derfor er de samlet i et meget fyldigt notat. Det kan hentes her på hjemmesiden sammen med en kort gennemgang af projektet.  Dokumenterne ligger som PDF-filer under ”Maj 2012” i venstre søjle under "Status og erfaringer". 

Den 8. maj afholdt Energinet.dk et erfaringsseminar om projektet. Alle interesserede var velkomne, og der deltog såvel fagfolk som medvirkende husejere. Under ”Erfaringsseminar maj 2012” her på hjemmesiden kan man hente oplægsholdernes powerpoint præsentationer. 

 

Udvikling af flowmålerne på varmekredsen

9 maj 2012

Flowmålerne på varmekredsen har målt forkert hos flere husejere, og Grundfos har identificeret problemet til dannelse af belægninger i målerne. Derfor har Grundfos fra de første fejlmålinger viste sig afprøvet forskellige ændringer.  Grundfos regner nu med at have en modificeret type klar i maj, hvorefter de påbegynder udskiftninger hos de berørte husejere.

Invitation

Fra vindkraft til varmepumper

– erfaringsseminar tirsdag den 8. maj 2012 kl. 10-15.

Energinet.dk afholder tirsdag den 8. maj kl. 10-15 et seminar om varmepumpers muligheder for at levere fleksibelt elforbrug til elsystemet. Her vil resultaterne fra to demonstrationsprojekter støttet af Energinet.dk’s forskningsbevilling ForskEL blive præsenteret. De to projekter ledes af henholdsvis Nordjysk Elhandel og Teknologisk Institut.

I forbindelse med de to projekter har Energinet.dk etableret en fælles og åben demonstrationsplatform www.styrdinvarmepumpe.dk.. Her kan 300 varmepumper overvåges og styres via en åben IT-platform. I de enkelte huse er der etableret måling af elforbrug, temperaturer og forbrug af varme og varmt brugsvand, der måles og gemmes hver 5. min. Samtlige huse har varmepumper tilsluttet centralvarmeanlæg som kan eksternt startes/stoppes via et simpelt interface.

IT-platformen muliggør central styring såvel som lokal optimering i de enkelte huse. I hvert hus er der installeret en styreboks der ud fra målinger, prognoser for elpriser og lokalt vejr kan beregne en ”optimal” drift i det efterfølgende døgn.

Demonstrationsprojekterne og den faktiske drift har givet en række interessante resultater, som vil blive fremlagt og debatteret på seminaret.

Seminaret holdes i mødelokale Påfuglen, Energinet.dk, Tonne Kjærs Vej 65, 7000 Fredericia.

Seminaret er åbent for alle og deltagelse er gratis; men af hensyn til de praktiske forhold er tilmelding nødvendig. Det sker ved henvendelse til Pia Wolter, pwo@energinet.dk eller tel. 7622 4851.

Nyt om COP målinger, "missing plug-in" m.m.

5 marts 2012

Under ”Information” er der nu en artikel om måling af COP værdier generelt og i dette projekt. Se  under ”Hvad betyder COP?” Der er også kommet nye praktiske informationer og vejledninger under ”Ofte stillede spørgsmål”. 

Første varmepumpe styret

v/ Lotte Holmberg Rasmussen,15. februar 2011

Den 14. februar 2012 blev en skelsættende dag. Projektet ”Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper” styrer nu som de første en varmepumpe i et privat hus i forhold til elpriserne og husets forventede forbrug. I løbet af den aktuelle kørsel korrigeres varmepumpernes drift i forhold til det faktiske forbrug. Flere huse og varmepumper vil løbende blive koblet på, efterhånden som de bliver aktiveret, og styringen og modellerne bliver testet op mod virkeligheden. Projektet, der er en del af ”Styrdinvarmepumpe”, har tilkoblet 12 brugere. Projektets partnere er Nordjysk Elhandel, Neogrid Technologies, Aalborg Universitet, ArosTeknik og Eurisco.

Vejledning til graferne

Der er nu ca. 190 varmepumpeinstallationer, der er online. Her har husejere samt forskere og fabrikanter mulighed for at følge målingerne. Vi har lavet en udvidet vejledning til de grafer der kan ses. Vejledningen kan hentes under bjælken "Information", "Ofte stillede spørgsmål" i søjlen til venstre.

Udgiv indhold